جمعه
21 مرداد
1401
جمعه
07 مرداد
1401
جمعه
31 تیر
1401
8:00 ب.ظ - 9:30 ب.ظ پلتفرم اختصاصی برگزاری وبینار Adobe Connect مجموعه beSTudent

سری وبینارهای هفتگی انتقال تجربه | تخصص فارماسیوتیکس و تخصص اقتصاد و مدیریت دارو د. ع. پ. تهران

جمعه
24 تیر
1401
8:00 ب.ظ - 9:30 ب.ظ پلتفرم اختصاصی برگزاری وبینار Adobe Connect مجموعه beSTudent

سری وبینارهای هفتگی انتقال تجربه | تخصص فارماکوتراپی و تخصص فارماکوگنوزی د. ع. پ. تهران